Regulamin

Regulamin

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług stworzyłyśmy spis jasnych i zrozumiałych zasad dla Państwa maksymalnych korzyści.

§1. Godziny otwarcia

 1. Stałe godziny pracy salonu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.
  Możliwość umawiania się indywidualnie w godzinach 08:00-19:00.
 2. W sobotę i niedzielę salon jest nieczynny.

 

§2. Umawianie na wizyty

 1. Przed wizytą prosimy o szczegółowe zaplanowanie usługi, tzn. zabiegu głównego oraz towarzyszących mu drobnych usług takich, jak: regulacja brwi, henna, ściągnięcie poprzedniej stylizacji i inne. Spełnimy wszystkie Państwa życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której następny klient będzie musiał czekać na swoją usługę. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Wszystkie zapisy potwierdzane są dwukrotnie:
  1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane;
  2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas wiadomość tekstową lub telefon dzień przed zabiegiem.

Dane do przelewu:

Kosmetologia Zielińska, ul. Żeglarska 6, 83-110 Tczew

nr konta 71 1160 2202 0000 0005 0108 1350

§3. Odwoływanie wizyt i nie przychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić personel salonu min. na 48h (dni robocze) przed planowaną wizytą..
 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy tracą przywileje zapisów priorytetowych. Kilkukrotne niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów.
 3. W przypadku, gdy Klient nie stawi się na umówioną wizytę bądź nie powiadomi min. 48 godz. wcześniej (dni robocze) o tym fakcie recepcji salonu, lub za pomocą fanpage zobowiązany będzie uiścić opłatę w wysokości 50% wartości niezrealizowanej usługi.
 4. Osoby korzystające z rabatowanych pakietów zabiegowych zobowiązane są poinformować salon o nieobecności na min. 48h (dni robocze).
  W przeciwnym razie zabieg z pakietu uznawany jest za zrealizowany.

 

§4. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 1. W salonie obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę skorzystać z szatni lub toalety
 2. Klienci umawiani są na konkretne godziny i prosimy o punktualność.
 3. Spóźnienie klienta powyżej 15 minut może skutkować skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, jednakże koszt takiego skróconego zabiegu to 100 % ceny. Spóźnienia większe niż 15 minut mogą skutkować odmową wykonania zabiegu .
 4. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować niezwłocznie telefonicznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

 

§5. Strefa ciszy

 

1. Salon podzielony jest na dwie strefy:

 • strefa głośna – recepcja i jej otoczenie
 • strefa cicha – zabiegowa – w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks klientów oraz pracującego w skupieniu personelu; dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu; prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem

 

§6. Wizyty w towarzystwie

 

 1. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małymi dziećmi, które mogą zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracującego w skupieniu personelu. W gabinecie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Salon nie ponosi odpowiedzialności za życie lub uszczerbek na zdrowiu przebywających w salonie dzieci.
 3. Towarzystwo osoby dorosłej. Jeśli jest taka konieczność, można przyjść na wizytę z osobą towarzyszącą, powoduje to jednak zaburzenie atmosfery relaksu.

 

§7. Poufność informacji, karty zabiegowe

 1. Salon działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w gabinecie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

Formami kontaktu z gabinetem są:

a) numer telefoniczny dostępne na naszej stronie, wizytówkach i ulotkach: 576-044-222

b) Facebook: Kosmetologia Zielińska

c) Instagram: kosmetologia_zielinska

5. Personel salonu nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

 

§8. Vouchery

 1. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją salonu pod numerem telefonu 576 044 222. W czasie rozmowy wymagamy o poinformowanie recepcji, iż opłatę za umawiany zabieg stanowił będzie voucher.
 2. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu i nie ma możliwości przedłużenia daty jego ważności. Termin ważności vouchera jest wpisany na voucherze. Po upływie terminu ważności vouchera nie będzie możliwości jego realizacji.
 3. Niewykorzystany voucher przepada z chwilą wygaśnięcia terminu jego ważności.
 4. W razie braku anulowania terminu zarezerwowanej wizyty opłacanego za pomocą vouchera, które winno nastąpić drogą telefoniczną lub osobiście minimum dwa dni poprzedzające wizytę przed umówioną wizytą, Voucher uznany zostaje za zrealizowany.
 5. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 6. Voucher jest ważny na zabieg kosmetyczny lub kwotę oznaczoną na voucherze.
 7. Płatność voucherem nie łączy się z promocjami i rabatami.
 8. Voucher może być przeniesiony na inną osobę, usługa zostanie zrealizowana dla jego okaziciela.
 9. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, jeśli Voucher opiewa na kwotę niższą niż wartość wykorzystanych usług.
 10. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na kosmetyki.
 11. Istnieje możliwość zamiany zabiegu, na który wystawiony został voucher, na każdy z zabiegów będących w ofercie na zabieg w tej samej kwocie lub droższy (po dopłacie).

§9. Zmiany w regulaminie

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Zapraszam Iwona Zielińska